کمباین TC5.80

 قدرت موتور : 152/207 KW/HP

وزن دستگاه : 10700 KG

ظرفیت تانگ سوخت: 400 L

نوع سوخت : دیزل

زاویه بسته بندی : 111 درجه

سرعت تیغه :1150 دور در دقیقه