تراکتور T 6090

 قدرت موتور : 121/165 KW HP

ظرفیت مخزن سوخت : 285 L

 وزن مجاز : 15000  KG

 سیستم سوخت : دیزل

سرعت موتور :2200 (RMP)