SHEAR DFS 30

وزن : 2600 KG

فشار عملیاتی : 320 KG

حداکثر عرض باز کردن فک :570 MM

نیروی برش : 160 TONS

طول تیغه : 600 MM

مناسب کار برای بیل های : 36 ∼26 TONS

SHEAR DFS 03

وزن : 325 KG

فشار عملیاتی : 210 KG

حداکثر عرض باز کردن فک :400 MM

نیروی برش : 160 TONS

طول تیغه : 100 MM

مناسب کار برای بیل های : 8 ∼3 TONS