اصفهان ماشین اسپادانا

 وارد کننده مستقیم قطعات یدکی اصلی و غیر اصلی انواع چکش از کشور های ژاپن،کره و چین

 برندهای:

 

 

 

 

تامین و تحویل قطعات غیر موجود و نایاب در کوتاه ترین زمان

آماده همکاری با ارگان ها،شرکت های دولتی،خصوصی ،معادن و فروشگاه ها جهت سفارش گزاری کلی و جزیی قطعات.